Về chúng tôi

Một bộ sưu tập hoàn toàn mới cho bé

myFirst đã được thành lập để thu hẹp khoảng trống trong công nghệ dành cho trẻ em, nơi mà những món đồ chơi dành cho trẻ em không còn chỉ giới hạn ở những đồ chơi vật lý lạc hậu. Chúng tôi nhận thấy trẻ em cũng cần được tiếp xúc với những tiến bộ công nghệ giúp nâng cao khả năng học tập nhận thức của chúng.

myFirst hướng tới mục đích đổi mới cách học của trẻ em - đồng thời cùng trẻ nắm bắt kỷ nguyên công nghệ. myFirst được thiết kế để hoạt động như cánh cửa bước vào thế giới công nghệ để hỗ trợ tốt nhất vào quá trình học tập của con trẻ. Hãy tham gia cùng chúng tôi sắp xếp các khối xây dựng để tạo nên những bộ óc lớn!

 

myFirst Story